Molentaal

De molenwieken draaien altijd tegen de richting van de klok in. Is er reden tot vreugde, dan laat de molenaar dat blijken door de wiek te laten stoppen juist voordat deze de hoogste stand heeft bereikt ("komende"). Dit vindt plaats bij geboorte, huwelijk en andere vreugdevolle gebeurtenissen.
< Vreugdestand
Staat daarentegen de verticale wiek even voorbij het hoogste punt ("gaande") dan betekent dit dat er iemand is overleden en dat de molenaar daarom rouwt.
Rouwstand >
Met de wieken (ook wel roeden genoemd) in zuiver horizontale en verticale stand, dus met de "roede voor de borst" laat de molenaar weten dat zijn stilstand van korte duur is en dat hij van plan is binnen korte tijd weer met zijn werk te beginnen.
< Korte ruststand
Staan de wieken in X-formatie, dus in hoeken van 45 graden met de horizontale en verticale ruststand, dan geeft de molenaar te kennen dat zijn rust van langere duur is. De molen staat dan "overhoek" of "overkruis".  
Lange ruststand >
De X-formatie werd ook veel toegepast wanneer er slecht weer of onweer werd verwacht. Door de wieken "overkruis" te zetten, was de molen minder hoog. Daarmee was het risico van blikseminslag kleiner.
terug

Website van en door Molenaars van Het Hert | Deze site is gemaakt met Webklik.nl