Geschiedenis Het Hert

De historie van ‘t Hert begint in 1557. Althans, daar liggen de wortels van onze molen.

Op landgoed Groevenbeek is een watermolen die last heeft van te weinig water. Er wordt een aanvraag ingediend om een windmolen te bouwen in Putten. In 1557 Verkrijgt ‘Het Convent Abdickhof’ hiervoor toestemming. Onderstaand een overzicht: 

 • Naam Korenmolen van het Huis Groevenbeek
 • Ligging bij het Huis Groevenbeek
 • Beek Groevenbeek
 • Plaats Ermelo
 • Gemeente Ermelo
 • Verdwenen 1557-1563 afgebroken
 • Type Onbekend
 • Aandrijving Watermolen

Het Convent Abdickhof te Putten had een leengoed “genoemt Grubenbecke, bij Welcken van Olden herkommes aloes eine Watermolle gewest ende noch is, umb de Nabueren mit gemaell to noeturfft darmede te behelpenn, doch dewile deselue Watermulle, mit groten drocheiden dickmaells behindert werdet” kreeg men in 1556 toestemming de watermolen te vervangen door een windmolen in de nabijheid.

Tussen 1557 en 1563 moet de watermolen zijn verdwenen. 


 

 • Naam Molen van het Convent Abdickhof
 • Plaats Putten
 • Bouwjaar 1557
 • Verdwenen 1700 ca.
 • Type Standerdmolen
 • Aandrijving Windmolen 

In 1556/1557 kreeg het Convent Abdickhof toestemming om haar met droogte te kampen hebbende watermolen bij Groevenbeek te vervangen door een windmolen in Putten. In 1557 is sprake van “op id hoechste stucke landes, gelegen bij onser lieuen Frowen bomiken Jn Putter Enck”.

In de Franse Tijd moet de standerdmolen zijn vervangen door een stellingmolen.

 


 

Het Hert 1e voorganger, Putten

 • Plaats Putten
 • Bouwjaar 1700 ca.
 • Verdwenen 1890 verbrand
 • Type Stellingmolen
 • Aandrijving Windmolen
 • Functie Korenmolen

Deze molen heette “Het Hert”, de molen brandde na blikseminslag in 1890 af. De koopakte van de in 1890 afgebrande koornmolen “het Hert” stamt uit 1863. Mijn betovergrootvader Hendrik van de Poll Evertzoon kocht 24 februari 1863 de molen van zijn grootmoeder Janna Evertse Leijenhorst weduwe van bakker Hendrik van de Poll.

Er wordt helaas alleen over een koornmolen geschreven, die waarschijnlijk een stellingmolen was. In een 1999 uitgegeven boekje door De Courier te Putten lees dhr G. Huisman (schoonvader van mijn neef H. van de Poll) staat vermeld, dat in de Franse tijd een toenmalige molen mogelijk is vervangen door een stellingmolen.

Ook wordt in dit werk vermeld, dat op 10 december 1557 vergunning is verleend voor de bouw van een windmolen (gesloten standaard) aan de Putter Eng en die is in 1584 vervangen voor een open standaard molen.

Één van de wegen langs de molen heet nog steeds Engweg.

Hij is in 1828 in familie bezit gekomen door aankoop van bakker Hendrik van de Poll en zijn vroeg gestorven zoon Hendrik (geb 04.07.1809 † ? 1847) is ook molenaar op de molen geweest.

 


Het Hert 2e voorganger, Putten

 

 • Plaats Putten
 • Bouwjaar 1890
 • Verdwenen 1899 verbrand
 • Type Stellingmolen
 • Aandrijving Windmolen

Foto: opname 1890-1892, privé-collectie fam. Van de Poll

 Deze molen werd ook “het Hert” genoemd. en is tijdens de hete droge zomer ’s nachts op 3 augustus om 01.00 uur in brand geraakt en afgebrand. De molen is verbrand op 3 augustus 1899 (in de molenboeken wordt 1898 vermeld, maar dat is niet juist).

Op 15 november 1899 was de opvolger nr.3 maar nu met stenen onderkant de huidige molen “het Hert” gebruiks gereed.

De molen is vervangen door de nog bestaande molen Het Hert te Putten.

 

Bovenstaande foto: opname 1893-1899, privé-collectie fam. Van de Poll

 

 

Het Hert vanaf 1899:

 het hert rond 1900

Boven:Het Hert rond 1900. Hooiberg staat er nog. Op de achtergrond het Weeshuis.

Onder: de baard

De Baard

terug naar home

terug