Historie Watermolens-Putten

Watermolens Putten & omgeving:

vanaf 1661

Ooit zijn er bijna 180 papiermolens op de Veluwe geweest. Hiervan waren er drie te Putten, alle watermolens. Al in 1661 legt Hendrik van Essen, heer van de Vanenburg, een papiermolen op de Groevenbeek en een op de beekloop naar de Vanenburg. In 1694 wordt door Hendrik van Middachten, heer van Schoonderbeek, een papiermolen op de Schoonderbeek gelegd. De beken die het water moeten aanleveren worden gevoed door sprengen, tot onder het grondwaterpeil uitgegraven sloten, waardoor er een regelmatige wateraanvoer ontstaat. De molen op de Groevenbeek heeft júist op Ermelo’s grondgebied gestaan en werd ook wel de Telgtermolen genoemd. De molen bij de Vanenburg is tot 1874 in gebruik gebleven. Die op de Schoonderbeek tot 1871. Nadat de fabricage al is gestopt brandt de molen in datzelfde jaar af. De molen op de Groevenbeek stopt in 1879. In 1880 worden de molengoederen hiervan openbaar verkocht.

afbeelding watermolen
 

Groevenbeekse molen

plattegrond watermolens

1661 Hendrik van Essen – molen gelegd.

1663 Aalt Hendriksen – pachter en papiermaker.
1701 Jan Gerritsen van Grubbebeek – pachter en papiermaker.
??   Derck Jansen en Jan Daniels – eigenaren.
1703 Gerrit Evertsen – pachter en papiermaker.
1709 Lambert Lubbertsen Braakman – pachter en papiermaker.
1720 (circa) Derk Roelofsen Rakhorst – pachter en papiermaker.
1731 Dirk Woutersen Roskam – eigenaar opstal, pachter en papiermaker.
1749 Hendrik Jansen Montesaan – papiermakersknecht.
1754 Bart Willems – papiermakersknecht.
1768 Evert Gijsbertsen – papiermakersknecht.
1779 Dirk Horseling – meesterknecht.
??    Anna Woutersen Roskam – eigenaresse opstal.
1785 Dirk Horseling – eigenaar opstal.
1800 Maria van Dam – eigenaresse en papiermaakster.
1825 (circa) Gerrit Horseling – papiermaker.
1871 Dirk Horseling – papiermakersknecht.
1879 Gerrit van Steeg – papiermakersknecht.
1879 gestopt met papier maken.
1880 verkoop van de molen en afgebroken.

 

Molen bij de Vanenburg

1661 Hendrik van Essen – molen gelegd.
1661 Claas Thomassen – pachter en papiermaker.
1681 Roelof Jansen – papiermaker.
1690 Philip van Essen – eigenaar.
1705 Meuwis Dirks – papiermaker.
1709 Giel Hermens – papiermaker.
1741 Gerrit en Berent Stevensen – papiermakers.
1749 Gijsbertje Gielen – papiermaakster.
1756 Jan Willemsen – papiermakersknecht.
Heymen Martensen – papiermakersknecht.
1762 Giel Gerritsen – papiermaker.
1809 Cozijn Gielen – papiermaker.
1812 Gerrit Camphuis – papiermaker.
1826 Dirk Camphuis – papiermaker.
1836 Gerrit Helmich van Millingen – pachter en papiermaker.Waterval bij Vanenburg
1843 Elbert Dirks Beekman – pachter en papiermaker.
1848 Petronella Horseling – pachtster.
1854 Hendrik van Steeg – pachter en papiermaker.
1874 molen afgebroken.

Molen bij Schoonderbeek

1690 (circa) Hendrick van Middachten – molen gesticht.
1702 Jan Hendriks (Pampyermaker) – pachter en papiermaker.
1707 Frederik Gerhard van Zuylen van Nyveld – eigenaar.
1718 Derk Roelofsen Rackhorst – pachter en papiermaker.
1735 Anna van Voorst en Jan Peter Becker – eigenaren.
1738 Aart Hermsen – eigenaar en papiermaker.
1749 Gijsbert Willem van Dedem – eigenaar.
1749 Joan Bastiaens – eigenaar.
1749 Willemtje Gerrits – pachtster en papiermaakster.
1753 Dithmar Hendriks van Putten – papiermaker.
1765 Reyer van Montisaan – papiermaker.
1775 Samuel Heshusius – eigenaar.waterval bij Schoonderbeek
1784 Johannes Barends Pasman – pachter en papiermaker.
1798 Jannes Klomp – pachter en papiermaker.
1805 – 1833 Lubbertje de Bruyn – pachtster en papiermaakster.
1812 Frederik Hendrik Schmidt – eigenaar.
1817 Barend Huibert Pasman – pachter en papiermaker.(later eigenaar)
1851 Gerrit Jan en Jan de Graaf – pachters en papiermakers.
1856 Gerrit Johan Pasman – boer.
(mogelijk na 1858 gestopt met papier maken)
1867 Johanna Pasman – eigenaresse.
1869 Dirk Beekman – pachter en papiermaker.
1871 molen afgebrand.

Bovenstaande molens waren alle drie papiermolens.

terug naar home

terug