Home – Korenmolen ’t Hert

Contactgegevens:>>

In de regel wordt er iedere zaterdag gedraaid van 10 tot 16 uur

Wij verkopen een aantal meelproducten op de molen

Op dit moment verkopen wij

Pannenkoekmix

 Boerencakemix

En andere soorten cakemix

Kruutkoekmix

 Volkoren tarwemeel

Veluws Boerenbruin mix, en hier uiteraard ook de gist voor

 

We hopen bij meer vraag nog verder uit te kunnen breiden. Voor info vraag de molenaar

 


Nieuwtjes uit de molen! 


 De molen ’t Hert herinnert aan de tijd waarin de korenvelden het beeld van de Puttereng bepaalden.

De molen “t Hert” herinnert aan de tijd waarin de korenvelden het beeld van de Puttereng bepaalden. Als een wachter stond de molen vroeger aan de ingang van het dorp uitziende naar het ogenblik waarop het graan kon worden gedorst. De molen hoorde bij de Puttereng en vormde het sluitstuk van een jaarlijks terugkerend proces van zaaien, maaien oogsten en dorsen. Levend van dezelfde wind die in de oneindige ruimte van de Puttereng het koren deed rijpen, wentelden de wieken zodat de miljoenen graankorrels door de molenstenen tot meel konden worden fijngemalen. Dat hele gebeuren van zaaien, maaien, oogsten en dorsen sprak tot de verbeelding van de Puttenaar. Van het verloop van die cyclus was hij afhankelijk. De boer had dan ook een grote eerbied voor het wonder dat zich elk jaar opnieuw in de Puttereng voltrok. Een wonder van de natuur. Een wonder van God, die wolken lucht en winden….wijst spoor en loop en baan…. Het zaaien, maaien, oogsten en dorsen riep bij hem beelden op uit de Bijbel, een boek dat er vol van stond.

Tegenwoordig staat de Puttereng vol huizen. De molen staat er bij alsof hij vroegtijdig in de VUT moest gaan. Nadat de korenvelden verdwenen en andere apparatuur zijn taak overnam draaien de wieken voornamelijk om te voorkomen dat de subsidies van overheidswege stil zullen gaan staan. De molen is monument geworden. Is gaan behoren tot het erfgoed van de vaderen, waard om bewaard te worden als herinnering aan de oogst, die in de wind ruist. Zowel de eigenaren (de gebroeders A. en G.W.A. van de Poll) als de gemeente en de provincie moesten heel wat offers brengen om de molen te behouden en om hem in goede staat aan het nageslacht te kunnen overdragen. In 1981 moest het oude molenhuis worden afgebroken in het belang van de verkeersveiligheid. Enkele schuren- waaronder een eekschuur – konden blijven staan. In de molen werd vroeger niet alleen graan gemalen maar ook eikenschors. De gemalen schors -eek genoemd – werd aangewend in de leerlooierij.

Generaties lang behoorde de molen toe aan de familie Van de Poll. We weten dat een zekere Hendrik van de Poll, geboren in 1760 en overleden in 1847 de molen al in eigendom had. In 1899 brandde de molen af en werd nog hetzelfde jaar herbouwd. De molen ” ’t Hert” is een van de weinige gebouwen aan de Engweg, die nog aan onze vaderen herinnert. Naast de molen staat het rusthuis “Elim”. Allemaal nieuwe gebouwen uit de na-oorlogse tijd. Weinigen weten dat zich daar bij die molen in het verleden heel wat heeft afgespeeld.